43 av 46 kommunar vil ha dagsturhytte

Alle kommunane i Innlandet har fått tilbod frå fylkeskommunen om ei dagsturhytte.

  Foto: Illustrasjon RAM Arkitektur

Nyheiter

43 av 46 kommunar ynskjer ei slik hytte.

– Dette er over all forventning, seier prosjektleiar for Dagsturhytta Innlandet, Tuva Eiklid.

Dagsturhytta Innlandet skal fremja nærfriluftslivet og vera eit lågterskeltilbod for alle uavhengig av bakgrunn. Målet er èi dagsturhytte i kvar kommune i Innlandet innan 2025.

Alle tre ottadalskommunane har sagt ja til hytta.


Slik blir Dagsturhytta Innlandet

Ram arkitektur vann konkurransen med utforming av dagsturhyttene i Innlandet.– Eit godt prosjekt som Lom bør takke ja til

Administrasjonssjefen i Lom rår kommunestyret til å realisere ei dagsturhytte i 2022.Dagsturhytte i Vågå tidlegast i 2024

Vågå kommune takkar ja til invitasjonen frå Innlandet fylkeskommune om dagsturhytte, men prosjektet kan ikkje gjennomførast før i 2024.