Villreinen på plass att i nordvest: – Unngå å uroe dyra

Siste gong det vart registrert villrein i indre Hamsedalen og Vien var i 2004. Nå er reinen på plass att i området.

Hamsedalen: Villreinen var ikkje til stades da bildet vart teke.  Foto: Ole Kristian Kjosbakken

Nyheiter

Villreinnemnda for Reinheimen-Breheimen oppmodar påsketuristar og skiløparar til ikkje å uroe dyra om ein skulle koma nær ein flokk.