Rekordoppslutning om stillingssleppet

347 stillingar blir fredag publisert i stillingssleppet på nettsida komtiloss.no. Det er ny rekord.

Dugnadsånd: – Det ligg ein stor laginnsats bak Stillingssleppet 2021, med ei stor dugnadsånd, og eg vil rette ein spesiell takk til alle arbeidsgjevarar som har vorte med på sleppet, seier  Christoffer Biong, prosjektmedarbeidar for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Fredag 12. mars klokka 12.00 blir det trykt på publiseringsknappen for årets stillingsslepp i Nor-Gudbrandsdalen.