Friviljugsentralane opnar så smått opp att

Friviljugsentralane er viktig for mange, og aktivitetane og møteplassen har vore sakna. Nå ser det ut til at det er litt ljos i koronamyrkret.

Lite aktivitet: Friviljugsentralane har for det meste vore stengde under koronapandemien.  Foto: Fjuken/arkiv

Nyheiter

Mykje av aktivitetane har vore borte, og sentralane i dei tre kommunane i Ottadalen har vore heilt eller delvis stengt i snart eitt år.