Har store vedlikehaldsutfordringar

Skjåk kyrkjelege fellesråd har store utfordringar når det gjeld vedlikehald i og på kyrkjebygga sine.

Mykje må gjerast: : Skjåk kyrkjelege fellesråd har store utfordringar innan vedlikehald i og på kyrkjebygga sine. Nå har dei søkt Skjåk kommune om tilskot.   Foto: Arkiv

Nyheiter

I 2020 vart det utført mykje vedlikehaldsarbeid. Det vart brukt 296.119 kroner på Skjåk kyrkje og 135.000 på Nordberg kyrkje. Alt dette vart betalt med eigne pengar.