Stortinget løyver 1,7 milliardar kroner til kommunane

Lom og Skjåk får 250.000 kroner kvar, Vågå får 329.000 kroner.

Ekstrapengar frå Stortinget: Alle kommunar i Noreg får nå meir «koronahjelp».  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Stortinget har løyvd 1,75 milliardar til kommunane, slik at dei kan kompensere lokale verksemder som er ramma av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.