Dei som køyrer Tesla eller tysk er dei verste, dei som køyrer japansk køyrer tryggast

Køyredata frå om lag 30.000 bilistar og 140 millionar kilometer gjev eit godt inntrykk av korleis nordmenn køyrde i 2020. I Innlandet var det høgare fart, men mindre mobilbruk enn elles i landet.

Innlandet: Innlendingane er stort sett flinke i trafikken.  Foto: Pressefoto

Nyheiter

– Generelt har nordmenn som køyrer Tesla og tyske bilar mest å gå på bak rattet, både når det gjeld køyring totalt, mobilbruk og fart. Dei som kjører asiatiske bilar utmerkar seg positivt, og «vinn» på nesten alle parametere, seier Kjetil Nyborg, forsikringssjef i SpareBank 1 Østlandet.