– Det er faktisk levande dyr det handlar om

Formannskapet i Lom vedtok tysdag å gå inn med 3 millionar kroner i eigenkapital til bygging av eit nytt industribygg på Sel.

Dyrevelferd: – I diskusjonen så langt, når det gjeld slakteriet på Otta, er det mest prat om kor mange tonn slakt det kan handle om. Gløym ikkje dyrevelferda i denne saka. Det er faktisk levande dyr vi pratar om, sa Sigrun Garmo (Ap).   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Politikarane i formannskapet i Lom er ikkje samde i slakterisaka. Dei er ikkje samde innad i partia heller, og derfor må ein kunne seia at det er ganske så usikkert kva som blir resultatet når kommunestyret skal sluttbehandle saka den 9. mars.