Statsforvaltaren avsluttar tilsynet kring skulemiljøet på Lalm skule

Lalm skule har sendt inn ei erklæring om at pålegga er retta, og har gjort greie for arbeidet sitt.

Lukka: Tilsynet ved Lalm skule er avslutta og avvika lukka, i fylgje Statsforvaltaren.  Foto: Fjuken/arkiv

Nyheiter

Statsforvaltaren avdekte tre lovbrot ved Lalm skule

Statsforvaltaren i Innlandet har hatt tilsyn ved Lalm skule.


Dette står i brevet frå Statsforvaltaren attpå tilsynet og brota som vart påpeikt ved skulen: