– Det er grenser for kor lenge eg kan drive

Solstudio i Lom og Vågå dårleg besøkt.

Solstudio: Anders Kroken driv solstudio både i Vågå og i Lom.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Anders Kroken, som driv solstudio både i Vågå og i Lom, er i tvil om han kan oppretthalde tilbodet.