Statsforvaltaren avdekte tre lovbrot ved Lalm skule

Statsforvaltaren i Innlandet har hatt tilsyn ved Lalm skule.

Lalm skule Statsforvaltaren har avdekt tre avvik eller lovbrot ved Lalm skule.  Foto: Fjuken/arkiv

Nyheiter

Temaet for tilsynet var skulen si aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Føremålet med tilsynet var å betre regelverksetterlevinga på desse områda slik at elevane i størst mogleg grad kan oppleva eit trygt og godt skulemiljø.