Planane er lagt for flaumvollen i Bismo

Dersom alt går som planlagt, kan det bli byggjestart i 2022.

Flaumvollen: Planane for hindre at nye flaumar skal gjera stor skade på Bismo er snart ferdigstilt. Kanskje kan det bli byggjestart allereie i 2022.   Foto: Illustrasjon/NVE/Skjåk kommune

Nyheiter

Flaumvollen vil truleg bli om lag 2,5 kilometer lang.