Vil fjerne gang- og sykkelvegar gjennom skuleområdet

Loar skule vil helst ikkje ha gang- og sykkelvegar gjennom skuleområdet.

Reguleringsplanlegging: Lom kommune vil leggje ned gang- og sykkelvegar gjennom Loar skule og erstatte desse med ein alternativ trasè. 

Nyheiter

Administrasjonssjefen rår til at Lom kommune startar opp eit reguleringsarbeid med sikte på å leggje ned gang- og sykkelvegane gjennom skuleområdet – og erstatte desse med ein alternativ trasé.