Nok ein vinter med flotte skiløyper i Skjåk

Skiløypene i Skjåk kjem ikkje av seg sjølv ...

Løype: Skjåk Turløyper legg nok ein vinter til rette for at skigåarar skal få nytte dei mange skiløypene i bygda.   Foto: Hans Erik Kjosbakken/Illustrasjon

Nyheiter

Både sommar og vinter har Skjåk Turløyper som mål å gjeva folk gode tur- og naturopplevingar, gjennom organisering av tiltak og vedlikehald av skiløyper og turstigar i Skjåk.

Skisesongen er i full gang, og Skjåk Turløyper kan informere om at det med atterhald om vêr- og føreforhold er oppkøyrde skiløyper på desse stadene i bygda: Ljosløypa i Botn, Bottrunda, Åslivegen, og ljosløypa i Dønfoss.

I helgar, vinterferie og påske blir desse løypene køyrd: Åsen-Billingen-Fjellro-Nysætra, Åsen Rundt, Grotliløypene, og Sotaløypene.

Skiløypene kjem ikkje av seg sjølv, og bak dei flotte moglegheitene for skigåing i Skjåk, ligg eit stort arbeid i vedlikehald og oppkøyring av løypenettet.

– For å få til dette er vi avhengige av inntekter frå kommune og sponsorar, og støtte frå privatpersonar, opplyser Skjåk Turløyper, som er svært takksame for alle bidrag dei får, for å sikre oppkøyring av skiløyper.