Bygging i industriområdet i Lom

– Det vart for lite plass.

Skapte sin eigen arbeidsplass: Tor Lund skapte sin eigen arbeidsplass da han måtte leggje ned fotobutikken i 2007: Innlandet tak og isloasjon AS. Her står han framfor nybygget.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Eit 600 kvadratmeter stort lagerbygg er i ferd med å reise seg i industriområdet i Lom. Det vil seia, bygget står der allereie – og innan stutt tid er det ferdigstilt.