Frost skapte utfordringar for vassforsyning i Skjåk

Husstander knytt til Aurmo vassverk blir bedne om å vera forsiktig med forbruket. Alt er nå i orden, melder Skjåk kommune

Kaldt: Frost skapar problem for vassforsyninga i Skjåk.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Fredag morgon gjekk det ut sms til alle husstander knytt til Aurmo vassverk om at ein lyt bruke minst mogleg vatn.

Driftsleiar for veg, vatn og kloakk i Skjåk kommune, Lars Kurt Haugen, seier at dei er i gang med å finne ut kvar problemet er. At det er frosten som skapar vanskar er det ingen tvil om. Det er ned mot 30 kuldegrader i Skjåk for n´te dag på rad.

– Vasskjelda er ute i elva og vi er i gang med å finne ut om det er leidningen eller pumpa som er tela. Skulle feilsøking og rettetid bli lang har vi moglegheit til å køyre vatn til vassverket, men vi må på det sterkaste oppmode om at det blir brukt minst mogleg vatn nå - til ny beskjed blir gjeve, seier Haugen.

Det er husstander i byggefeltet i Aurmo og på båe sider av elva vest for Aurmo som er knytt til gjeldande vassverk.