Vurderer å ta ungane ut av skulen

Hovudutval for helse, oppvekst, omsorg og kultur hadde møte tysdag. Der vart det orientert om læringsmiljøet ved skulen i Skjåk.

Store utfordringar: Skjåk barne- og ungdomsskule er inne i ein svært krevjande situasjon. Fleire foreldre vurderer å ta ungane sine ut av skulen.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheiter

Det var politikarane sjølve som hadde bede om å få denne orienteringa.