FAU: – Vi ser at det er utfordringar, men veit at problema er teke tak i

Tysdag vart utfordringar ved Skjåk barne-og ungdomsskule drøfta i hovudutval for helse, oppvekst, omsorg og kultur.

FAU: FAU-leiar Tanja Gjeilo ved Skjåk barne- og ungdomsskule fortel at foreldretillitsvalde er involvert i arbeidet med å løyse utfordringane på skulen.  Foto: Privat

Nyheiter

Leiaren i FAU ved Skjåk barne-og ungdomsskule, Tanja Gjeilo, fortel at dei tillitsvalde foreldra ved skulen er klar over utfordringane, og at dei er involvert i prosessane for å få betra tilhøva.