– Kan eg få denne planen på nynorsk?

Det meste av det som kjem frå Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdalen er skrive på bokmål. I kommunestyremøtet i Lom tysdag kveld vart nynorsken etterlyst.

Etterlyste nynorsken: Kjell Brandsar (Lomslista) ynskjer seg meir nynorsk frå regionkontoret.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Kommunestyret skulle ta stilling til «Strategisk plan – Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal 2021-2024» da temaet kom opp.