Store utbyggingsplanar på Nilsbue

Planlegg nybygg på inntil 3 etasjar ut mot Bøvre, med plass til 9 leilegheiter.

Nilsbue: Mykje er på gang med og rundt Nilsbue i Lom sentrum.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Lom kommune har motteke forslag til privat reguleringsplan for Nilsbue. Forslagsstillar er Nordplan AS, på vegner av Nilsbue AS ved Ola Steinbakke.