Travle dagar for røyrleggjarane

Berre i helga hadde KL Rørleggerbedrift i Lom over ti oppdrag.

Travle karar: Bjarne Odde og Svein Marstein har, saman med dei andre tilsette i KL Rørleggerbedrift, hatt svært travle dagar den siste tida. Dersom kuldeperioden held fram, er det ingenting som tyder på at det vil roe seg med det fyrste.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Den lange kuldeperioden har resultert i mange frosne vass- og avlaupsrøyr.