– Regionrådet bør leggjast ned

– Etter mitt syn har regionrådet for lengst utspelt si rolle.

Altfor kostbart: – Regionrådet er per i dag ein altfor stor utgiftspost, sa Trond Volden (Bygdalista) i formannskapsmøtet i Lom tysdag.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Det sa Trond Volden (Bygdalista) i formannskapsmøtet i Lom tysdag.