Slik blir Dagsturhytta Innlandet

Ram arkitektur vann konkurransen med utforming av dagsturhyttene i Innlandet.

Hytta skal kunne plasserast kvar som helst.  Foto: RAM Arkitektur/illustrasjon

Nyheiter

I februar 2020 vedtok fylkesutvalet i Innlandet at kvar av fylkets 46 kommunar skal få tilbod om ei dagsturhytte. Formålet er å fremja nærfriluftslivet og få fleire ut på tur. Før jul 2020 inviterte Innlandet fylkeskommune til ein avgrensa arkitektkonkurranse der RAM arkitektur sto att med vinnarutkastet.