Vil utbetre sving på Billingen

Statens vegvesen ynskjer å utbetre ein sving vest for bommen på Billingen.

Her: Statens vegvesen vil gjera denne vegstrekninga tryggare.   Foto: Skjermbilde/Statens vegvesen

Nyheiter

Grunnen er at vegen har ein uheldig sving – eller kurve, som er omgrepet Statens vegvesen brukar. Det har vore to ulykker på denne staden sidan 2003, men Statens vegvesen har fått signal om at mange opplever svingen som utrygg.