Naturvernforbundet: – Vi er sjokkert

– Vi er sjokkert over at nettopp Nasjonalparkstyret for Reinheimen har gjeve løyve til eit tiltak som einsidig legg vekt på omsynet til næringsinteresser, og som ikkje tek inn over seg kva følgjer dette kan få for natur og landskap i Finndalen.

Finndalen: – Finndalen er ikkje berre ein seterdal, men også eit naturområde på grensa til nasjonalparken Reinheimen, skriv Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel i klaga om at nasjonalparkstyret har gjeve dispensasjon til å setje opp ei 4,5 meter høg vindmølle på Sterringen seter. Arkiv 

Nyheiter

Dette skriv leiar Nelly Karidatter Einstulen i Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel i klaga på vedtaket om dispensasjon for etablering av vindkraftenlegg i Finndalen landskapsvernområde.