Det store stillingsleppet skjer i mars

– Vi ser at det er eit sterkt ynskje både frå arbeidsgjevarar og innbyggarar om å ha ei fellesutlysing av ledige jobbar, og vidarefører derfor suksessen med stillingsslepp i 2021.

Prosjektmedarbeidar: Christoffer Biong arbeider med det stillingssleppet i regionen.  Foto: Kristin Haave/regionkontoret

Nyheiter

Det seier Christoffer Biong i Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen.