Ny utgåve av «Dikt i samling»:

Fleire nye dikt er med

Somme av dei nye dikta har aldri vore publisert før, i alle fall ikkje i bokform.

Har skrive forordet: Rita Mundal har lagt ned mykje arbeid i å plukke ut dikta som skal vera med. Ho har òg skrive forordet. privat foto  Foto: Privat

Nyheiter

Samlaget, i samarbeid med Tor Jonsson-laget, har gjeve ut ei ny utgåve av «Dikt i samling».