Ja til vindmølle - nei til flaggstong

Nasjonalparkstyret for Reinheimen gav eigarane av Sterringen seter i Finndalen løyve til å setje opp ei 4,5 meter høg vindmølle, men sa nei til flaggstong med grunngjeving av at det er eit framandelement. Nå har setereigaren klaga på vedtaket.

Finndalen: Setereigarane på Sterringen seter har fått dispensasjon til å setje opp ei 4,5 meter høg vindmølle, men avslag på ei seks meter høg flaggstong. Grunngjevinga frå nasjonalparkstyret er at ei flaggstong ikkje høyrer heime i setermiljøet. Nå har Mona og og Arild Fallingen klaga på vedtaket og grunngjev dette med at det allereie er fleire flaggstenger i Finndalen.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Dispensasjonssøknaden om å få setje opp vindmølle og flaggstong på Sterringen seter var oppe i nasjonalparkstyret for Reinheimen den 23. november i fjor.