Planlegg eit gildt 10-årsjubileum

Onsdag 17. mars er det 10 år sidan Meieriet i Lom og Skjåk fekk beskjed frå TINE om at dei framleis skulle produsere Gudbrandsdalsosten.

Gudbrandsdalsosten: – 10-årsmarkeringa er eit høve til å syne kor sterkt forhold det norske folk har til Gudbrandsdalsosten, heiter det i den førebelse prosjektskissa.   Foto: Arkiv

Nyheiter

Før denne konklusjonen kom, hadde svært mange kjempa ein hard kamp for at grenseysteriet ikkje skulle leggjast ned.