Fire vil bli fysioterapeut i Lom

... og like mange vil bli informasjonskonsulent.
Nyheiter

Søkjarane til stillinga som informasjonskonsulent er alle kvinner.