Musikkforeininga får pengar til kjøp av nye instrument

Lalm musikkforening er tildelt 420.000 kroner til kjøp av nye instrument, uniformar og ny fane.

Nye instrument: Lalm musikkforening får midlar til kjøp av nye instrument, uniformar og fane frå ordninga med avbøtande midlar. Samfunnshuset får midlar til ljos og lydanlegg.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

I samband med kraftutbygginga i Nedre Otta vart Vågå kommune tildelt 5 millionar til avbøtande tiltak som har kome Lalmsamfunnet til gode.