Utgard er stengt: Lom kommune oppmodar til at alle arrangement blir utsett

Kriseleiinga i Lom kommune har gått gjennom dei nye nasjonale smitteverntiltaka, og har kome med lokale presiseringar.

Stengt: Utgard i Lom er stengt for all aktivitet, med unntak av skulen.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Lom kommune opplyser måndag ettermiddag at fylgjande lokale tiltak er sett i kraft og førebels gjeldande fram til 18. januar:

  • Lom kommune oppmodar til at alle arrangement blir utsett.
  • Utgard er stengt for all aktivitet (med unntak av skulen).
  • Lom friviljugsentral held stengt. Dagleg leiar Ella Hoel er tilgjengeleg på e-post og telefon.
  • Treng du å prate med ein sakshandsamar i Lom kommune må du gjere avtale på førehand. Ring anten sakshandsamar direkte, eller ta kontakt med servicetorget.
  • Møteromma på Midtgard er stengt.
  • Ungdomsskulen og vidaregåande skule går over til raudt nivå. Elevar og føresette har fått informasjon om kva dette inneber direkte frå skulane.

Lom kommune minnar også om fylgjande:

  • Har du symptom, ring koronatelefonen så du får testa deg: 481 65 519
  • Hald fram med å ta godt vare på kvarandre - ta ein ekstra telefon til dei som treng det, og nøl ikkje med å ta kontakt med hjelpeapparata om du treng nokon å prate med.
  • Hald hendene dine reine, host i papirlommetørkle, hald deg heime om du er sjuk og unngå reiser som ikkje er naudsynte.