Svanhild Røhr - fjellets kunstnarinne

For dei fleste i Lom og Skjåk er Svanhild Røhr eit kjent namn.

Levde eit stille liv: Svanhild Røhr (1909-1986) er eit kjent namn for dei fleste i Lom og Skjåk. Ho var ein svært produktiv kunstnar, men levde samstundes eit stille liv.   Foto: Kristian Stakston/Gudbrandsdalsmusea

Nyheiter

På fleire offentlege og private institusjonar og i mange heimar finst det portrett, landskapsmåleri eller dekorarbeid av henne.