Nytt kryss i Randen «inne» i statsbudsjettet - oppstart neste år

Regjeringa og FrP har forhandla fram ei avtale som betyr at nytt kryss er inne i statsbudsjettet med 20 millionar kroner. Men det manglar 10 millionar...

Nytt kryss: Krysset mellom riksveg 15 og fylkesveg 51 er ein flaskehals der det lenge har vore arbeidd med planar om nytt kryss. Nå ligg prosjektet inne i statsbudsjettet for 2021 som eit resultat av forhandlingane mellom regjeringa og FrP.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

I 2019 godkjente Vågå kommune Statens vegvesen sine planar om nytt kryss mellom riksveg 15 og fylkesveg 15 ved Randen.