Er positiv til slakteriplanane

Administrasjonssjefen i Lom rår Lom kommune til å gå inn med 8 millionar kroner til nytt industribygg i Sel.

Positiv: Administrasjonssjef i Lom, Elin Fjeldberg, rår Lom kommune til å løyve 8 millionar kroner til slakterisatsinga på Sel. Formannskapet får saka til behandling tysdag 8. desember.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Det heiter i innstillinga at finansiering blir gjort ved bruk av nærings- og utviklingsfondet som vart løyvd frå Eidefoss AS i samband med Smådøla-utbygginga.