Skjåk utsette slakterisaka

Formannskapet i Skjåk vil ha meir informasjon før dei finn ut om dei vil løyve pengar til industrihallen eller ikkje.

Slakteriet: Å løyve pengar til industrihall i høve slakteriplanane på Otta kan vera aktuelt for formannskapet i Skjåk – men ikkje nå. Poltitikarane vil ha meir informasjon før dei tek stilling til saka.   Foto: Skjermbilde frå prospektet «Gudbrandsdal slakteri AS»

Nyheiter

Formannskapet i Skjåk vedtok tysdag føremiddag, samrøystes, å utsetje behandlinga til januar neste år.