Politikarane vil ha sak om kommunal forskottering av spelemidlar

Vågå idrettsråd ynskjer at kommunen går inn og forskotterer for spelemidlar til idrettsanlegg. Formannskapet ber om å få ei eiga sak om dette.

Eiga sak: – Forskottering av spelemidlar vil i dag utgjere 2,9 millionar kroner, sa kommunalsjef Hilde Reitan.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Idrettsrådet ynskjer at Vågå kommune går inn og forskotterer for spelemidlar til idrettsanlegg.