Tor Jonsson-markeringar i 2021

14. januar 2021 er det 70 år sidan den store diktaren Tor Jonsson valde å avslutte livet. Det skal markerast.

70 år: 14. januar 2021 er det 70 år sidan Tor Jonsson tok sitt eige liv.  Foto: Illustrasjon/Tor Jonsson-laget

Nyheiter

Tor Jonsson-laget har teke initiativ til fleire arrangement i løpet av det fyrste halvåret av 2021.