– Dette er ei spennande sak

– Eg er heilt sikker på at dette blir bra for reiselivsbedriftene i Skjåk.

Har trua: Kristen Haugen Dagsgard (Sp) har tru på NPR-prosjektet.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det sa Kristen Haugen Dagsgard (Sp) da formannskapet i Skjåk vedtok å løyve 100.000 kroner til Nasjonalparkriket Reiseliv (NPR) til oppstart av destinasjonsbooking i Nord-Gudbrandsdalen.