Samarbeidsavtale med Gode Vegar AS

Eit samrøystes formannskap i Skjåk vedtok tysdag å gå inn med 75.000 kroner i 2021 og 75.000 kroner i 2022 til drifta av Gode Vegar AS.

Viktig: Vegsambandet vestover er viktig for Skjåk, meiner formannskapet.  Foto: Arkiv/Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det heiter i vedtaket at formannskapet oppmodar Regionrådet til å løyve tilsvarande sum.