Slik meiner politikarane skuleveka bør vera

Firedagars skuleveke for fyrsteklasse, femdagars for andreklasse. Det vart innstillinga frå Levekårsutvalet etter ein litt kronglete debatt måndag kveld.

Uvisst: Etter møtet i Levekårsutvalet måndag kveld, må ein kunne seia at det er ganske så uvisst kva kommunestyret vil lande på neste veke. Fleire forslag ligg på bordet: Femdagars skuleveke for fyrste- og andreklassingar frå hausten 2021, å halde fram med firedagars veke som i dag – eller å innføre firedagars veke for fyrsteklassingar og femdagars for andreklassingar.   Foto: Arkiv

Nyheiter

Saka skal sluttbehandlast i kommunestyret neste veke.