Osbrue på plass att

Som så mykje anna, vart også Osbrue, eller Brennseterbrue, øydelagt av flommen i 2018. Som ved eit under heldt sjølve brua.

På plass: Fredag kunne SEBB med hjelp av krana til Hølmo AS i Vågå få på plass att brua over Liavassosen.  Foto: Halvor Frøise

Nyheiter

– Det er heilt ufatteleg at ho stod, seier Stig Banken som tok bildet nedanfor da vatnet for som styggast åt den 14. oktober 2018.