Elle greidde ikkje å leggje bort sveisemaska

– Eg trivst utruleg godt med å passe ungar, men har heile tida sakna yrket mitt som sveisar.

Sveisar: – Eg er ingen smed og smir ikkje. Eg er sveisar, seier Erling Bjørn Fossen i Lia i Lom. Han arbeidde som sveisar i 22 år før han måtte omskolere, men gjorde yrket sitt til hobby.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det seier Erling Bjørn Fossen i Lia. Eller berre Elle, som han blir kalla av alle. Han kjem frå Gaupne i Luster, men har budd i Lom sidan 1996.