Desse får «koronastøtte» i Lom

Murat Tumer, dagleg leiar i Milano Lom AS, får 120.000 kroner for å leggje til rette for ungdomen i bygda.

For ungdomen: Formannskapet i Lom håpar at Murat Tumer i Milano Lom AS kan invitere ungdomar til «faste» kveldar. Det vart påpeikt at aktivitetstilbodet må vera alkoholfritt.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Lom kommune har fått 1,7 millionar kroner i statleg koronastøtte. Tysdag vart formannskapet samde om kven – og kva type prosjekt - som skal få støtte.