Delar av tysk krigsfly funne i Lom

For mellom 25 og 30 år sidan vart delar av Heinkelen som vart skote ned ved Grotli borte.

Flydelar er attfunne i Lom  Foto: Politiet

Nyheiter

Nå er delane attfunne. Politiet i Lom kan opplyse om at delane, etter tips, har kome til rette, i ein privatbustad i Lom.