Vågå idrettsråd ynskjer forskottering av spelemidlar til idrettsanlegg

– Vågå idrettsråd meiner det vil vere fornuftig at kommunen går inn og forskotterer for spelemidlane.

Kommunalt forskott: Årsmøtet i Vågå idrettsråd ynskjer kommunal forskottering av spelemidlar. Styreleiar Øistein Formo har sendt vedtaket og ber om at dette blir behandla i kommunestyret.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Det skriv styreleiar Øistein Formo i idrettsrådet i eit brev som er sendt ordførar og kommunedirektør.