Koronastøtte til næringslivet i Vågå: 15 bedrifter fekk støtte

15 bedrifter i Vågå har fått ekstra næringstøtte frå «koronapotten».

Støtte til næringslivet: Formannskapet har løyvd ekstra støtte frå «koronapotten». Næringskoordinator Live Brimi svara på spørsmål frå Turid Grimsbø Snerle om kvifor tre entreprenørar fekk avslag på søknaden. Til høgre sit Rikard Odnes (Sp)  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Vågå kommune fekk i juni 1,5 millionar kroner til ekstra næringsstøtte til det lokale næringslivet.