Fekk feilsendt brev frå Sjukehuset Innlandet:

– Dette må ikkje skje fleire gonger

– Eg skjønar godt at det kan bli gjort feil i ein travel kvardag, også frå Sjukehuset Innlandet, men akkurat dette tykkjer eg er svært alvorleg.

Feilsendt brev: – Sjukehuset Innlandet må ha betre kontroll på rutinane sine, i alle fall når det gjeld slike ting, meiner Monica Holm  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det seier Monica Holm i Lom.