Til vårs blir det ny limtre-bru over Åstre

Etter at den gamle brua reiste i flaumen i 2018, er nå arbeidet med ei ny bru over Åstre i gang.

I gang: Arbeidet med ny bru over elva Åstre er i gang. Den gamle brua vart teken av flaumen i 2018. Den nye brua blir av limtre. Det er Nils Bakke som utfører gravearbeidet, medan SEBB står for brukar-arbeidet. Limtre-dragarane på 24,5 meter kjem på plass til våren.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

– Etter å ha køyrd ein omkøyringsveg i to år som tek tre gongar så lang tid å køyre, ser eg fram til å få på plass ei bru att, seier Rune Plassen.