– Lokalt næringsliv - viktigare enn nokon gong

Visit Jotunheimen set nå i gang ein kampanje for å gjera det lettare for kundane å handle lokalt, trass korona. Det blir òg arrangert eit webinar for næringslivet, der lokale bedrifter deler erfaringar knytt til mellom anna bruken av gåvekort.

Lokalt: Å handle lokalt er viktigare enn nokon gong, meiner Visit Jotunheimen og Lom kommune.  Foto: Karl Wiggo Waldersløw/Lom kommune

Nyheiter

Trass ein god sommar for dei fleste blir det totalt sett eit tøft år for mange av handels- og reiselivsbedriftene i Ottadalen.